TISKNOUT HOME > PŘEDCHŮDCE STAVBY
Předchůdce stavby

Na místě dnešní stavby stál od roku 1987 ohromný skelet nedostavěné třípatrové budovy roty Pohraniční stráže. Architektura objektu z roku 1987 představovala typ nevhodného řešení s bizarními tvary střech, neúměrnými hmotami a bezcenným architektonickým výrazem.

 

Na likvidaci nedostavěného objektu pohraniční stráže nebyly po celá léta finance. Likvidaci realizoval na své náklady až podnikatel Zdeněk Bakala v roce 2005.

 

 

Jednalo se objekt obdélného půdorysu cca 70x13 m s kolmo orientovaným technickým křídlem (půdorys tvaru „T“). Ubytovací objekt byl usazen ve svahu tak, že k jihozápadu měl viditelné podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Severozápadní křídlo mělo symetrickou sedlovou střechu o sklonu 30°, jihovýchodní křídlo asymetrickou sedlovou střechu o sklonech 30/45°. Celkově se v průčelném pohledu měla objevit hmota o rozměrech 72x13,5 m.