TISKNOUT HOME > POPIS STAVBY
Popis stavby

Stavba je řešena zcela atypicky. Dům díky zanoření do terénu, použití travnaté střechy, kamenných a dřevěných ploch a kmenů splývá s loukou, na které stojí. Je zasazen do mírného svahu tak, aby louka mohla „přeběhnout“ na jeho stropní konstrukci. Vypadá jako přirozená součást okolí – prakticky není vidět.

 

Zanoření objektu do terénu poskytlo možnost velkorysého řešení „podzemních“ prostor bez obav z neúměrné viditelné hmoty. Tak se pod terén dostává rozsáhlá garáž, velké společenské a obytné prostory i vlastní obytné prostory rodinného domu – tři ložnice, pracovna a pokoj (apartmá) pro hosty. Atria prosvětlující vnitřní dispozici objektu vnášejí do domu nejenom světlo, ale také vzdušnost a uvolněnost. Vznikne tak zvláštní dojem domu pod terénem, který je však vzdušný a světlý.

 

Do krajiny se dům obrací dvoupodlažní fasádou zastíněnou přetaženou střechou. Členění dřevěnými sloupy a použití dřeva na bočních obkladech hmoty objektu a na atice bude korespondovat s dřevěným zábradlím. Význam skleněných stěn je potlačen jejich polohou v pozadí.

 

Popis architektonického výrazu je možno převzít z architektonické studie Ing.arch. Radana Hubičky:

"…cílem je minimalizovat vizuální vliv domu na okolí a přizpůsobit jej krajině tak, aby vypadal jako její přirozená součást – tak, aby prakticky nebyl vidět. Jeho forma splývá s loukou na které stojí. Dům je zasazen do mírného svahu tak, aby louka mohla přeběhnout na jeho stropní konstrukci….

Při pohledu z horní části louky pozorovatel vidí pouze trávu a stromy prorůstající skrz atria. Z bočních pohledů jsou pak vnímány pouze boční klínovité stěny objektu, jejichž dřevěný obklad se postupem času barevně přizpůsobuje kůře okolních stromů. Dům se otevírá transparentními skleněnými stěnami v dřevěných subtilních rámech a volnými atrii. Díky atriím jsou tak skleněné stěny rozvrstveny v různých plánech a to v první i druhé úrovni, fasáda se stává plastickou a odhmotňuje se…."

 

Jedná se o velmi netradičně řešený objekt, který výrazně reaguje na místní přírodní podmínky, polohu a charakter prostředí. Použití travnaté střechy, kamenných a dřevěných ploch a sloupů – kmenů na hlavní fasádě by v jiném prostředí možná působilo nepatřičně. Zcela atypické dispoziční řešení, použití střídmých výtvarných prostředků a propojení interiéru a exteriéru vytvářejí předpoklady pro vznik ojedinělé architektury.