TISKNOUT HOME > ZAJÍMAVOSTI O STAVBĚ
Zajímavosti o stavbě

Obecné informace

 • S okolím splývající dům stojí zhruba dvě stě metrů nad Klostermannovou chatou na rozlehlé, lesem ohraničené pasece.
 • Na místě domu pana Bakaly stál ohromný skelet nedostavěné třípatrové budovy roty Pohraniční stráže. I po zbourání objektu zůstal místu charakter stavebního pozemku.
 • Stavba je úředně vedena jako individuální rodinný dům. Pozemek prodala novému majiteli klatovská společnost, která jej v devadesátých létech získala od státu.
 • Nový majitel pozemku věnoval obci jeden milion korun na kanalizaci. Další peníze mohou přibýt do obecního rozpočtu, pokud si v budoucnu zřídí v obci trvalé bydliště.
 • Zemina z pozemku byla částečně využitá při stavbě, část pomůže jako podklad nové křižovatce v obci Modrava. Díky této zemině kraj ušetří miliony korun.
 • Pozemek obklopující stavbu je napojen na veřejnou kanalizaci a vodovod, žádné ekologické škody v tomto směru nehrozí.
 • Podobný ekologický dům je svým charakterem ojedinělý v celé České republice

Technické informace

 • Jedná se o nízkoenergetický ekologický dům, který tepelně izoluje zemina na strese a zapuštění do svahu. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla - zemní vrty.
 • Z atria uprostřed domu porostou dva stromy. Průčelí zdobí desítka kmenů, které podpírají střechu.
 • Na střeše poroste tráva, díky níž se stane dům z výšky neviditelný. Stavba je obložena kameny a dřevem.
 • Dům stojí na základech o rozměrech 30x40 metrů. Základy stavby jsou zapuštěné do svahu a stojí částečně na skále.
 • Ani přes veliké rozměry dům nepůsobí nijak mohutně. Je to tím, že je z větší části zasazen do terénu.
 • Na hrubou stavbu odlitou ze železobetonu bylo spotřebováno přes 2500 krychlových metrů betonu tvrdosti 35.
 • Šířka obvodového zdiva je 40 cm, další zdi uvnitř domu mají šířku od 30 do 60 cm. Do hrubé stavby bylo spotřebováno 170 tun železných armatur až do síly 22 mm.
 • Celá čelní stěna domu je prosklená. Použita jsou speciální akrylátová skla, která kvůli jejich speciálním rozměrům musela být vyrobena v USA a Německu.